Оформление прямой речи в английском: Непряма мова в англійській мові (Indirect speech): правила, таблиці, приклади

Содержание

Непряма мова в англійській мові (Indirect speech): правила, таблиці, приклади

28 грудня 2018

13 хв. читати

Напевно вам не раз доводилося переказувати слова іншої людини у розмові. Як ви себе при цьому почували?

На перших порах, скоріше за все, не дуже впевнено, адже потрібно враховувати багато факторів: змінити порядок слів у речені чи ні, чи скористатися іншими часовими формами, а може і не варто, чи підібрати інші слова і т.д.

Як же все-таки коректно перекласти пряму мову в речені в непряму чи грамотно передати чужі слова? Давайте аналізувати!

Зміст статті:

 • Про пряму і непряму мову в англійській
 • Узгодження часів в непрямій мові
 • Виключення з правил
 • Питання в непрямій мові
 • Наказові речення в непрямій мові
 • Висновок
 • БОНУС!

Про пряму і непряму мову в англійській

«Direct speech» або пряма мова — це слова людини, які передані буквально так, як вони і були вимовлені. На письмі пряма мова виділяється лапками, а після слів, які вводять пряму мову, ставиться кома.

She says, “The lessons begin at 9 o’clock.” – Вона говорить: «Заняття починаються о 9 годині».

«Indirect speech» («reported speech») або непряма мова — це мова, яка передається не слово у слово, а тільки по змісту, у вигляді додаткових підрядний речень. При цьому кома, яка відокремлює слова того, що говорить від прямої мови, і лапки, в які взята пряма мова, опускаються.

She says that the lessons begin at 9 o’clock. – Вона говорить, що заняття починаються о 9 годині.

В прямій мові людина зазвичай говорить від першої особи. А от в непрямій мові ми не можемо говорити від імені цієї людини. Тому ми міняємо «я» на третю особу.

She said, “I will buy a dress.” – Вона сказала: «Я куплю плаття».
She said that she would buy a dress. – Вона сказала, що купить плаття.

Якщо у головному реченні дієслово-присудок стоїть у минулому часі (Past Simple), то при перекладі прямої мови у непряму дотримуються правил узгодження часів, і перед непрямою мовою ставиться сполучник «that», який після дієслів «say», «know», «think» і т.п. може бути опущений.

Direct speech: She said, “The lessons begin at 9 o’clock.” – Вона сказала: «Заняття починаються о 9 годині».
Indirect speech: She said (that) the lessons began at 9 o’clock. – Вона сказала, що заняття починаються о 9 годині.
Direct speech: Ann said, “I bought two tickets for the theatre.” – Ганна сказала: «Я купила два квитки в театр».
Indirect speech: Ann said (that) she had bought 2 tickets for the theatre.
– Ганна сказала, що вона купила 2 квитки в театр

Давайте розглянемо таблицю, яка допоможе разібратися з часами у підрядних реченнях.

Matching times in indirect speech
Direct SpeechIndirect Speech
Present Simple: He said, “I am hungry!”
& He said: “I am hungry!”
Past Simple: He said that he was hungry.
& He said he is hungry.
Present Continuous: Mother said, “I am cooking the dinner now.”
& Mom said, “I’m cooking dinner now.”
Past Continuous: Mother said.
& Mom said she was cooking dinner.
Present Perfect:
She said, “I have worked hard today.”
& She said, “I worked a lot today.”
Past Perfect: She said that she had worked hard that day.
& She said she worked a lot that day.
Present Perfect Continuous: I said, “My colleague has only been working here for 3 months.
& I said, “My colleague has been working here for only 3 months.”
Past Perfect Continuous: I said that my colleague had only been working there for 3 months.
& I said that my colleague worked there for only 3 months.
Past Simple: She said, “I had a cold a week ago.”
& She said: “I had a cold a week ago.”
Past Perfect: She said that she had a cold a week before.
& She said she had a cold the week before.
Past Continuous: Tom said, “I was watching the football match.”
& Tom said: “I watched a football game.”
Past Perfect Continuous: Tom said that he was watching the football match.
& Tom said he watched a football game.
Past Perfect: My friend said to me, “I’ve been introduced to each other.”
& My friend told me: “I knew you before we were introduced to each other.
Past Perfect:
& My friend told me that he knew me before they introduced us to each other.
Past Perfect Continuous: My wife said, “We had been dating for 3 years before we got married.”
& My wife said: “We met 3 years before we got married.”
Past Perfect Continuous:
I’ve been dating for 3 years before we got married.
& My wife said that we met 3 years before we got married.
Future Simple (will): The doctor said, “You’ll get a blood test tomorrow”
& The doctor said: “You will receive the result of your blood test tomorrow.”
Future in the Past (would ): This is the next day
& The doctor said that I would get the result of my blood test the next day.

Якщо у прямій мові були модальні дієслова, то ті з них, які мають форми минулого часу, у непрямій мові міняються, наприклад:  «can» – «could», «may» – might», «have (to)» – «had (to)». Oсь практично і все. Решта при переході у непряму мову не міняються: «

must», «ought» та інші.

He said, The contract can be signed in the evening.” – Він сказав: «Контракт може бути підписаний ввечері».
He said that the contract could be signed in the evening. – Він сказав, що контракт може бути підписаний ввечері.

Дієслово «must» замінюється у непрямій мові дієсловом «had», коли «must» виражає необхідність вчинення дії в силу певних обставин:

She said, I must send him a telegram at once.” – Вона сказала: «Я повинна послати йому телеграму негайно».
She said that she had to send him a telegram at once. – Вона сказала, що повинна послати йому телеграму негайно.

Коли ж дієслово «must» виражає наказ або пораду, то він залишається без змін:

He said to her, “You must consult a doctor. – Він сказав їй: «Ви маєте порадитися з лікарем».
He told her that she must consult a doctor. – Він сказав їй, що вона має порадитися з лікарем.

Дієслова «should» і «ought to» в непрямій мові не змінюються:

She said to him, “You should (ought to) send them a telegram immediately.” – Вона сказала йому: «Вам слід негайно послати їм телеграму».
She told him that he should (ought to) send them a telegram immediately. – Вона сказала йому, що йому слід послати їм телеграму негайно.

В деяких випадках ми повинні узгодити не тільки часи, але й окремі слова.

He said, “I am dying now.” – Він сказав: «Я вмираю зараз».

Тобто він в даний момент вмирає. Однак, коли ми будемо передавати його слова, то будемо говорити вже не про зараз, а про момент часу у минулому (той, коли він вмирав).

Читайте також: Наказовий спосіб в англійській мові

Тому ми міняємо «now» (зараз) на «then» (тоді).

She said that she was driving then. – Вона сказала, що вона була за рулем тоді.

 

Direct Speech

Indirect Speech

this, these  цей, ці

that, those  той, ті

here  тут

there  там

now  зараз

then  тоді

today  сьогодні

that day  в той день

tomorrow  завтра

the next day  наступного дня

yesterday вчора

the day before  день перед тим

ago ; тому назад

before  до того, раніше

last  минулий                                    

the previous  попередній

next  наступний

the following  наступний

 

Читайте також: В чому відмінності this від that?

Читай також

20 додатків для вивчення англійських слів

Виключення з правил

Як відомо, в любих правилах є свої виключення. Так і в непрямій мові. Цих виключень небагато, але їх слід знати. Отже, правило узгодження часів не дотримується:

 • В підрядних додаткових реченнях, які виражають загальновідомий факт чи истину.
Не said that 22 December is the shortest day of the уеаг Він сказав, що 22 грудня — найкоротший день у році.
 • Коли в підрядному реченні є модальні дієслова «must», «should», «ought to»:
I said that I must meet her. Я сказав, що мені треба зустріти її.
 • Якщо той, що говорить посилається на слова, які тільки що були сказані:
Kate: “Stay with me, Mark. I will cook something delicious. Кейт: «Залишся зі мною, Марк. Я приготую що-небудь смачне».
Mark to Elza: “Kate said she will cook something delicious. Марк Елзі: «Кейт сказала, що приготує щось смачне».

 • В підрядному речені, що вводиться сполучниками when/since, де простий минулий час (Past Simple) не змінює своєї форми:
I answered that I hadn’t met her since we moved. Я відповів, що не бачив її після того, як ми переїхали.
 • Якщо той, що говорить використовував часи Past Continuous, Past Perfect, то вони не змінюються у непрямій мові, незалежно від того, в якому часі стоїть дієслово, яке вводить непряму мову:
Вас також може зацікавити: Вивчення граматики, непряма мова в англійській мові
“I was working at 6 o’clock.” He said that he was working at 6 o’clock (якщо в речені вказаний точний час дії).
“I had never seen such a big fish before my visit to an aquarium. She said that she had never seen such a big fish before her visit to an aquarium.

Питання в непрямій мові

В непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання на кінці речення замінюється на крапку.

Загальні питання вводяться сполучниками «if» або «whether»:

I asked, “Have you seen my pen?” Я спитав: «Ти бачив мою ручку?».
I asked him whether/if he had seen my pen. Я спитав, чи бачив він мою ручку.

Спеціальні питання вводяться питальними словами:

He wondered: “Who on earth would buy this junk?!” Он поцікавився: «Хто взагалі стане купувати цей мотлох?!».
He wondered who on earth would buy that junk. Він поцікавився, хто взагалі стане купувати цей мотлох.

Коротка відповідь на питання непрямої мови вводиться сполучником «that» без слів «yes»/«no»:

She answered, “Yes, I do. Вона відповіла: «Так».
She answered that she did. Вона відповіла ствердно.

Наказові речення в непрямій мові

Такі речення використовуються з дієсловами «say», «tell», «order», «ask», «beg», а дієслово в наказовому способі змінюється у форму інфінітиву :

Mom told me, “Clean your room.” Мама сказала мені: «Прибери свою кімнату».
Mom told me to clean my room. Мама сказала мені прибрати свою кімнату.

Негативна форма дієслова в наказовому способі замінюється інфінітивом з попередньою часткою not.

He said, “Don’t run in the corridor.” Він сказав: «Не бігайте в коридорі».
He said not to run in the corridor. Він сказав не бігати в коридорі.

Для передачі непрямої мови існує багато варіантів. В таблиці ми зібрали деякі дієслова — «introductory verbs», які допоможуть вам передати чужу мову без постійного використання  «she said» або «he asked»:

Introductory VerbTranslationDirect SpeechReported Speech
agree agreeOk, I was wrong.He agreed that he had been wrong.
claim declareI saw the UFO.He claimed that he had seen the UFO.
complain complainYou never share any secrets with me!She complained that I would like it.
admit acknowledgeI was really unfriendly to him.She was admitted that she had been unfriendly to him.
deny deny“I didn” t break your favorite cup!He denied that he had broken the cup.
exclaim exclaimI am so happy!She exclaimed that she was very happy.
explain explainYou see, there is no point in going there right now.he was going to go there at that very moment.
recommend adviseYou & rsquo; d better stay at home.;She recommended that we stayed at home.
prove proveSee, the system works.He proved that the system worked.
insist insistYou need to be present at the meeting.They are insisted that I need to be present at the meeting.
regret sorryIf I could go on a vacation this year.She regrets that she can & rsquo; t go on a vacation this year.
state approveI have never seen the young man before.The witness stated that she had never seen the young man before.
promise promiseI will be back no later than eight o & rsquo; clock.Dad promised that he’ll be back no longer than eight o & rsquo; clock.
suggest suggestShall we spend the evening together?He suggested that they spent the evening together.
assert approveNuclear power is a safe and non-polluting kind of energy.The scientists asserted that nuclear power is a safe and non-polluting kind of energy.
contend declareThe Earth may be less than previously thought.Some astronomers are more than previously thought.

Читай також

У чому різниця між this і that

Висновок

Непряма мова і узгодження часів доволі складні теми, над якими потрібно практикуватися. Ви можете, наприклад, переказувати епізод з серіалу або передавати англійською свої бесіди з друзями.

Тренуючись, не забувайте про синоніми до слів «say» і «ask», щоби ваш переказ не був одноманітним.

Велика та дружня сім’я EnglishDom

Автор

Englishdom

Рейтинг статті:

Спасибі, твій голос врахований

10 простых правил употребления прямой речи в английском языке

10 правил оформления прямой речи в английском. Хотите улучшить письменные навыки? Читайте немедленно!

Тест на уровень английского

Узнайте свой уровень, получите рекомендации по обучению и промокод на уроки английского в подарок

Основные элементы письменной речи — это предложение и абзац. Используя их, вы можете составлять письма, сочинения, очерки и рассказы. Если же вы увлекаетесь написанием рассказов, вам может понадобиться использовать прямую речь.

Правила прямой речи отличаются от оформления обычных предложений и абзацев, поэтому мы рассмотрим их подробнее.

Прямая и косвенная речь

Прямая речь используется, когда вы воспроизводите на письме непосредственные слова говорящего.

 • «I’m going to London for two weeks,» said Alice.
 • «Put on your jacket, please,» mother said to him. «It’s freezing today.»

Косвенная речь применяется, когда вы передаете содержание чьих-то реплик, не цитируя их дословно. Например:

 • Alice said she was going to London for two weeks.
 • Mother told him to put on his jacket, because it was freezing.

Демо-урок бесплатно и без регистрации!

Пройди урок, узнай о школе и получи промокод на занятия английским языком

Для чего используется прямая речь?

Прямая речь редко используется в очерках или эссе, так как в них, как правило, нет действующих лиц. Но когда вы пишете рассказ, где есть несколько персонажей, передать разговор прямой речью бывает очень полезно по нескольким причинам:

 • Это помогает описать характер. Каждый человек говорит по-разному, и то, как вы передаете манеру речи персонажа, многое скажет о нем читателю.
 • Это помогает сделать рассказ более увлекательным и напряженным. Споры, конфликты и моменты, насыщенные действием, благодаря прямой речи становятся более живыми.

Правила оформления прямой речи

При использовании прямой речи важно помнить:

 • Прямая речь должна быть отделена от остального текста.
 • Читатель должен понимать, кто из персонажей говорит в данный момент.

Следуйте этим правилам, и у вас не возникнет сложностей:

Каждая реплика должна открываться и закрываться кавычками.

Внутри кавычек должны находиться только слова, являющиеся частью реплики, и знаки пунктуации, относящиеся к ней. Например:

Верно

 • «I’ll call you tomorrow,» she said. «Take care.»
 • «It’s my umbrella,» he said crossly. «Yours is in your room.»

Неверно

 • «I’ll call you tomorrow, she said. Take care.»
 • «It’s my umbrella, he said crossly. Yours is in your room.»

Знаки пунктуации, относящиеся к речи, должны находиться внутри кавычек.

Верно

 • «What is the weather like today?» she asked.

Неверно

 • «What is the weather like today»? she asked.

Ясно указывайте, кто говорит

Читателю должно быть совершенно ясно, кто говорит. Если действующих лиц только двое, необязательно ставить ‘said X’ или ‘said Y’ после каждой реплики, но нужно указать говорящего после первой реплики лица X и после первой реплики лица Y.

 • «Are you saying the house is haunted?» the man asked.
 • «Well, it’s supposed to be haunted, but so far nobody has seen any ghosts,» Blakely replied.
 • «So, will you give us a tour?»
 • «I can’t see why not.»
 • «Alright, it’s settled then.»

Если в разговоре участвует более двух человек, еще важнее дать читателю понять, кто говорит. В этом случае придется чаще указывать говорящего. Например:

 • «What’s the plan for today?» Jack asked.
 • «With this weather?» Martin snorted. «Plans went down the drain. Quite literally.»
 • «So what are we going to do?» Helen sighed. «I’m bored.»
 • «I don’t know,» said Martin. «Watch a movie, maybe.»

Краткие формы I’m, you’re, he’ll, don’t, wouldn’t

В прямой речи (но не в косвенной) разрешается использовать краткие формы: I’m, you’re, he’ll, don’t, wouldn’t и т.  п.

Некоторые замечания по поводу пунктуации.

Обратите внимание на пунктуацию в этом предложении:

 • «I don’t know,» said Martin. «Watch a movie, maybe.»

Речь отделена от слов автора (‘said Martin’) запятой. Точка ставится в конце предложения после слов автора. Следующее предложение, являющееся продолжением реплики, начинается с заглавной буквы.

В случае, если реплика — это вопрос:

 • «Do you know what to do?» asked Martin. «Because I don’t.»

Здесь речь отделена от ‘asked Martin’ знаком вопроса. При этом он выполняет роль запятой, поэтому за ним следует строчная буква.

Иногда вы можете встретить реплику такого вида:

 • «I think,» said Martin, «we should watch a movie.»

В данном случае, первая половина реплики не является законченным предложением, поэтому за словами автора следует запятая, а не точка, и реплика продолжается со строчной буквы.

Указание тона и настроения

Люди выражают эмоции оттенками голоса. К сожалению, мы не можем передать тон голоса на письме. Но можно подобрать глагол, описывающий, с каким выражением произносится реплика.

Чаще всего используется ‘said X’ или ‘said Y’. Но глагол ‘say’ не сообщает нам ничего о тоне говорящего или громкости его голоса. Если вы хотите дать понять, что речь произносится гневно, или громко, или очень тихо, нужно использовать разные глаголы. Выбор их велик:

Для нейтральной речи (где тон голоса не так важен)

Say, ask, enquire, reply, respond, answer.

Для громкой речи

Shout, yell, bellow, scream, screech, howl, roar, thunder.

Для тихой речи

Whisper, murmur, mutter, hiss.

Для гневного или приказного тона

Order, command, complain, demand, announce, retort, interrupt, threaten.

Для других видов настроения

Growl, snarl, snort, grunt, groan, wail, stammer, cry, gasp, exclaim, coo, jabber, yelp, whimper.

Итак, вы узнали много интересного об употреблении прямой речи в английском языке. Теперь вы можете написать рассказ или даже сценарий к пьесе с множеством диалогов в тексте!

Проверьте, знаете ли вы 100 главных английских слов

Читаем дальше:

Виды вопросов в английском языке

Что вы не знали о фрагментах предложений в английском

Английские восклицания!!! Предложения, начинающиеся с How и What

Как правильно объединять простые предложения в сложные

Зарегистрированная речь: прямая речь — Cambridge Grammar

Грамматика > Использование английского языка > Сообщенная речь > Сообщаемая речь: прямая речь

Прямая речь — это представление реальных слов, сказанных кем-то. Отчет с прямой речью обычно имеет глагол сообщения в простом прошедшем времени. Самый распространенный глагол сообщения — , сказал . Пункт отчетности может быть первым или вторым.

пункт отчетности первый

reported clause

reporting clause second

Jimmy said,

‘Let me have a look.’

Потом ребенок спросил,

«Есть игрушки?»

0005 ‘Отдай немедленно!’

потребовал он. «Я тоже в это верю»,

, добавила она.

Пункт сообщения может иногда стоять в середине пункта сообщения, особенно в литературных стилях:

«Нет, — сказала она, — я никогда раньше этого не видела».

«Был ли это, — спросил он, — когда вы в первый раз говорили с миссис Далтон?» Это более распространено, когда пункт об отчетности стоит вторым:

«Я не приму это!» — сердито сказал он.

— Могу я поговорить с доктором? — спросила она довольно нервно.

См. также:

 • Заявленная речь: пунктуация

 • Сообщаемая речь: отчетные и сообщаемые пункты

В повествованиях, особенно в романах и рассказах, когда отчетный пункт стоит на втором месте, мы часто меняем субъект(ы) и сообщающий глагол (v):

«В этой деревне всегда было одно и то же», [V] сказал [S] старик.

«Подождите! Я иду!» [V] закричал [S] Морис.

В неформальной беседе мы иногда используем Present Simple в придаточном предложении. Это делает прямую речь более яркой и драматичной:

Итак, этот парень говорит: «У меня есть кое-что для тебя. Иди сюда.” Он взял коробку и говорит: «Открой ее».

Мы можем сделать прямую речь еще более яркой и драматичной, используя Present Continuous. Это очень неформально:

И он смотрит на меня и спрашивает: «Кто ты?» и я сказал: «Я твой племянник», а он бормочет: «Я тебя не знаю. Я никогда в жизни тебя не видел».

В очень неформальной беседе люди иногда используют говорит в качестве сообщающего глагола для всех лиц ( я, ты, она, он, мы, они ):

Она говорит: «Что здесь происходит?», а я говорю: «Ничего. Ничего не происходит — все в порядке». Это особенно относится к использованию говорит со всеми людьми.

Мы также используем Present Simple в газетных заголовках. Это делает сообщенные слова более драматичными:

«Я не уйду в отставку», – говорит министр

См. Также:

 • GO

 • , например,

 • 595065. 6695566. 6. 6? 6. 6? 6. 666. 6. 6? 6? 6? 6. 6?

 

 • 01 Существительные: исчисляемые и неисчисляемые
 • 02 Ненавижу, люблю, люблю и предпочитаю
 • 03 Инфинитив: активный или пассивный?
 • 04 Стал лучше
 • 05 Как, потому что или с тех пор?
 • 06 Префиксы
 • 07 Сделано из, сделано из, сделано из, сделано с
 • 08 Инверсия
 • 09 Классы слов и классы фраз
 • 10 Другой, другие, другой или другой?

Что такое прямая и косвенная речь?

Начиная с 3-го класса ваш ребенок научится писать в прямой речи (цитируя точные слова произнесенных слов) и в косвенной речи (передавая разговор). В руководстве для родителей рассказывается об использовании речевых знаков и о том, как ваш ребенок будет использовать эту область пунктуации в классе.

или Зарегистрируйтесь, чтобы добавить к своим сохраненным ресурсам

Что такое прямая речь?

Прямая речь — это предложение, в котором точные слова воспроизведены в речевых знаках (также известных как кавычки или кавычки). Например:
 

“Вы ни за что не догадаетесь, что я только что видел!” — взволнованно сказал Сэм.
“Что это?” — спросила Луиза.
“У нашей учительницы на заднем сиденье машины метла и черная остроконечная шляпа. Может быть, она ведьма!”
“Нет, глупышка! Они для школьного спектакля!” ответила Луиза, вздыхая.
 

Что такое косвенная речь?

Косвенная речь – это когда сообщаются общие моменты того, что кто-то сказал, без фактического записи речи полностью. Иногда его называют сообщаемой речью. Например:
 

Сэм был взволнован, увидев метлу и черную остроконечную шляпу на заднем сиденье машины своего учителя. Он рассказал об этом своей подруге Луизе и сказал, что, по его мнению, их учителем может быть ведьма. Луизе пришлось указать, что вещи в машине учителя предназначались для школьного спектакля.
 

Когда дети узнают о прямой речи?

Учителя начнут учить детей излагать прямую речь в 3 классе .

Общие правила прямой речи :
 

 • Речь каждого нового символа начинается с новой строки.
 • Речь открывается речевыми метками.
 • Каждая строка речи начинается с заглавной буквы.
 • Строка речи заканчивается запятой, восклицательным или вопросительным знаком.
 • В конце используется пункт об отчете ( сказал Джейн, крикнул Пол, ответил Мама).
 • Точка ставится после пункта отчетности.
 • Если прямая речь в предложении разбита на информацию о том, кто говорит, поставить запятую или вопросительный или восклицательный знак в конце первой части речи и точку или другую запятую перед второй частью (перед речевые знаки), например: «Это прекрасно, — вздохнула она, — но я не могу себе этого позволить прямо сейчас». / “Я согласен!” сказала Кейт. “Пойдем!”

Когда дети узнают о косвенной речи?

В 5-м классе детей можно обучать обучению грамоте, который поможет им написать газетную статью, включая использование косвенной (или косвенной) речи. В 6-м классе детей можно поощрять к использованию косвенной речи при написании биографии или дальнейшей практике журналистского письма.

При замене прямой речи косвенной необходимо внести изменения в предложение. Например:

 • Времена глаголов обычно смещаются в прошлое (в прошедшее время)
 • Порядок слов часто нужно менять
 • Часто нужно менять местоимения
 • Слова, обозначающие место и время, нужно менять

К 6-му классу дети должны начинать речь и правильно расставлять знаки препинания в своих рассказах.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *